Ettevõttest

AMECON OÜ on õigusjärgluse alusel tegutsenud Eestis 1995. aastast. Esimeseks tegevusvaldkonnaks oli ventilatsioonisüsteemide reguleerimine, mõõtmine ja passistamine. Erinevatel põhjustel on firma nime kaks korda muudetud. Alates aastast 2001 on ettevõtte nimeks AMECON OÜ.

AMECON OÜ on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja meile on väljastatud registreerimistunnistus L041. Mõõtelabori tegevuse aluseks on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt tunnustatud mõõtemetoodikad ja tööjuhendid, mille koostamisel on aluseks võetud rahvusvahelised mõõtestandardid (ISO) ja maailmas keskkonnatingimuste mõõtmise alal juhtivate maade (Soome, Saksamaa) riiklikud standardid. Mõõtelabori kvaliteedikäsiraamatus fikseeritud toiminguid on kohustuslik täita kõikidel labori töötajatel. Kvaliteedinõuete täitmist jälgivad labori kvaliteedijuht ja mõõtelabori juhataja.

AMECON OÜ projektosakonna töötajatel on pikaajalised kogemused tehnosüsteemide häälestamisel, mis on oluliseks eeliseks ka nende süsteemide projekteerimisel. Projektosakonna koosseisu teadmisi täiendatakse pidevalt erialaste koolitustega ja tagasisidega mõõteosakondadelt.

Töötame kaasaegsete erialaprogrammidega – AutoCad, MagiCad, jne. Antud programmid võimaldavad teha täpseid arvutusi välja selgitamaks projekteeritavate objektide eripärasid. Tänu kontrollsüsteemile minimiseerime vigu oma projektides pidevalt. Meie projektid sisaldavad kõiki vajalikke projektiosi pakkumise või ehituse teostamiseks. Projektdokumentatsioone koostame kolmele staadiumile: eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt.
Viimastel aastatel keskmine tööde maht on olnud 1200 tööd aastas. Aastatesse 1995-2020 mahub hulgaliselt töid erinevate elualade objektidel.