Ventilatsiooni­süsteemide

 • Reguleerimine
 • Õhuhulkade mõõtmine (Akrediteeritud tegevus Katselabor L041)
 • Survestamine (Akrediteeritud tegevus Katselabor L041)
 • Mürataseme mõõtmine (Akrediteeritud tegevus Katselabor L041)
 • Teostusjoonis

Kütte- ja jahutussüsteemide

 • Reguleerimine
 • Voolhulkade mõõtmine (Akrediteeritud tegevus Katselabor L041)
 • Tasakaalustamine
 • Kütte -, vee – ja kanalisatsioonisüsteemide kaardistamine ja teostusjooniste koostamine

Projekteerime

 • ventilatsioonisüsteeme
 • jahutussüsteeme
 • küttesüsteeme
 • vee- ja olmekanalisatsiooni­süsteeme
 • veevarustusi, olme­kanalisatsiooni ja kaugkütte krundisiseseid välisvõrke
 • automaatseid kustutus­süsteeme (sprinklerkustutus)

Tehnosüsteemide mürataseme mõõtmine

Martti Uhtjärv
+372 509 2305
martti.uhtjarv@amecon.ee
Akrediteeritud tegevus Katselabor L041

Parendus

Ventilatsiooni-, jahutus, küttesüsteemide toimimise kontroll ja parendusprojektide tegemine

Katselabor L041

 • Akrediteeritud tegevusega seotud informatiooni avalikustatakse EAK-ile vastavavalt EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 p.4.2.2.
 • Kaebuste käsitlemine vastavavalt EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 p.7.9.2. Täpsema protsessiga on huvipooltel võimalik tutvuda AMECON OÜ kontoris.