Ventilatsiooni­süsteemide

 • Reguleerimine
 • Õhuhulkade mõõtmine
 • Survestamine
 • Mürataseme mõõtmine
 • Teostusjoonis

Martti Uhtjärv
+372 509 2305
martti.uhtjarv@amecon.ee
Akrediteeritud tegevus Katselabor L041

Kütte- ja jahutussüsteemide

 • Reguleerimine
 • Voolhulkade mõõtmine
 • Tasakaalustamine
 • Kütte -, vee – ja kanalisatsioonisüsteemide kaardistamine ja teostusjooniste koostamine

Marek Strandberg
+372 5332 5796
marek.strandberg@amecon.ee
Akrediteeritud tegevus Katselabor L041

Projekteerime

 • ventilatsioonisüsteeme
 • jahutussüsteeme
 • küttesüsteeme
 • vee- ja olmekanalisatsiooni­süsteeme
 • veevarustusi, olme­kanalisatsiooni ja kaugkütte krundisiseseid välisvõrke
 • automaatseid kustutus­süsteeme (sprinklerkustutus)

Tehnosüsteemide mürataseme mõõtmine

Martti Uhtjärv
+372 509 2305
martti.uhtjarv@amecon.ee
Akrediteeritud tegevus Katselabor L041

Parendus

Ventilatsiooni-, jahutus, küttesüsteemide toimimise kontroll ja parendusprojektide tegemine