Amecon.ee Kütte-, ja jahutussüsteemide reguleerimine ning mõõtmine
Kütte tasakaalustamine Trüki E-mail

Kontaktid

Soome esindus:      Põhja-Eesti esindus: Lõuna-Eesti esindus:

Wlorian Haiba
Juhataja
wlorian.haiba /ät/ adecon.fi
+358 4012 72 544 

 

Marek Strandberg
Osakonnajuhataja
Kütte- ja jahutussüsteemid
marek.strandberg /ät/ amecon.ee
640 5002
+372 53 325 796

Rene Väärt
Filiaalijuhataja Küte ja vent
rene.vaart /ät/ amecon.ee
733 0282
+372 53 014 751

Milleks tasakaalustada?

Tsentraalse kütte-ja jahutussüsteemi puhul kantakse soojus-ja jahutusenergia tarbijateni soojuskandja abil. Kütte-ja jahutuskehade poolt väljastatav võimsus on otseselt sõltuv tsirkuleeriva soojuskandja hulgast. Seega peavad soojuskandja vooluhulgad süsteemi erinevate osade vahel jaotuma õigesti. See fakt on enesestmõistetav, kuid sageli ei pöörata sellele vajalikul määral tähelepanu.
Kaasaegsed kütte-ja jahutussüsteemid sisaldavad täpset reguleerimisautomaatikat, mille ülesandeks on tagada kütte-ja jahutusvõrgu säästlikkus ja kasutusmugavus. Ebaõige vooluhulkade jaotumise korral ei ole see eesmärk täidetud. Kütte-ja jahutussüsteemist ja sellesse investeeritud summadest pole abi, kui süsteem toimib valesti. Loodetava kasu asemel tekib energia raiskamine ja hoone kasutajad pole sisekliimaga rahul. Samuti ei vasta ruumide sisekliima töökaitsealastele normidele.
Inimesed avastavad tihti, et kõikidele asjakohastele normidele ja määrustele vastavalt projekteeritud ning ehitatud küttesüsteemid ei ole võimelised ettenähtud parameetritele vastavalt toimima. Selle probleemi esinemine on korrapäratu ja tekib enamasti kütte- või jahutusvajaduse kõrghetkedel.
Tasakaalustamata kütte-ja jahutussüsteemi märgatavamad tunnused on:
•    Ebaloomulikult pikk ruumide soojenemine hommikul
•    Põhjendamatult suur kütte energiakulu
•    Müra torustikes ja küttekehades
•    Temperatuuri erinevused korruste ja ruumide vahel
•    Liiga madal/kõrge temperatuur kogu hoones või selle üksikutes ruumides
Optimaalse sisekliima tagamiseks peab igal hoonel olema laitmatult toimiv kütte-ja jahutussüsteem. Süsteemide korraliku toimimise tagab lisaks kvaliteetsele ehitusele nende tasakaalustamine ja mõõtmine.
Küttesüsteemi tasakaalustamine on eelkõige vajalik küttekulude vähendamiseks ja inimeste mugavustunde tõstmiseks, kuid sellega kaasnevad ka muud hüved. Näiteks pikeneb lokaalse küttega hoonetes keskküttekatla ja põleti eluiga, kuna see ei pea nii tihti sisse ja välja lülituma. Samuti väheneb ruumides küttesüsteemi poolt tekitatava soovimatu müra oht.

Kuidas tasakaalustada?

Küttesüsteemide korraliku toimimise tagab lisaks kvaliteetsele ehitusele nende tasakaalustamine ja mõõtmine.
Tasakaalustamistöödeks peab kütte-ja jahutussüsteem olema täielikult valmis ehitatud. Kõikvõimalike projekti muudatuste kohta on vajalik teostusjoonis.
Reguleerimine toimub lõpptarbijate ( radiaatorid, õhkpuhurid, jahutuspalgid jne ) eelseadeventiilide ning torustiku harudel ning püstikutel asetsevate liiniseadeventiilide abil. Esialgu häälestatakse kõik ventiilid projektis toodud andmete alusel arvutuslikele seadeasenditele. Edasine tasakaalustamisprotsess toimub liiniseadeventiilidest mõõdetud vooluhulkade alusel. Kasutades asjakohast tasakaalustamismetoodikat ja võttes aluseks projektis toodud vooluhulgad, teostatakse täppisreguleerimine, mis tagab süsteemi projektijärgse toimimise.
Kütte-ja jahutussüsteemi tasakaalustamis- ja mõõtmistööd tuleb lasta teostada erapooletul mõõtelaboril, kellel on olemas vajalik kogemustepagas, teadmised ja seadmed. Pahatihti teevad küttesüsteemide ehitajad ise tasakaalustamistööd, st ehitusmees kontrollib ise oma teostatud tööde kvaliteeti, mis ei ole eriti mõistlik.
Tasakaalustamis- ja mõõtmistööde kohta peab olema väljastatud nn “süsteemi pass”, kus tuuakse süsteemi reaalse toimimise parameetrid.

Kütte- ja jahutussüsteemide korrektsel tasakaalustamisel saavutatakse nende optimaalne töörežiim ja energiakulu.

 
Küttesüsteemi reguleerimisel, mõõtmisel kasutatavad metoodikad
ASHRAE 111-1988

Mõõteinstrumendid:

TA CMI: 0,5 - 200 kPa
      -20 - 120 °C

TA CBI: 0,5 - 200 kPa  

 

sss

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable