Yrityksestä Tulosta
AMECON OÜ on oikeusseuraajana toiminut Virossa vuodesta 1995 lähtien. Yrityksen ensimmäisenä toimialana oli ilmastointijärjestelmien säätö-, mittaus- sekä dokumentointipalvelujen tarjoaminen. Yrityksemme nimeä on muutettu kaksi kertaa, ja vuodesta 2001 lähtien nimenä on ollut AMECON OÜ.
AMECON OÜ on akkreditoitu Viron laadunvarmistuskeskuksen toimesta ja yrityksellemme on myönnetty rekisteröintitodistus L041. Mittauslaboratorion toiminta perustuu Viron laadunvarmistuskeskuksen hyväksymiin mittausmenetelmiin  sekä ohjeisiin, jotka puolestaan perustuvat kansainvälisiin standardeihin (ISO) sekä  ympäristöolosuhteiden mittauksessa maailman johtavien maiden (Suomi, Saksa) valtiollisiin standardeihin. Mittauslaboratorion laatukäsikirjassa määriteltyjen toimien suorittaminen on pakollista kaikille laboratorion työntekijöille. Laatuvaatimusten noudattamista valvovat laboratorion laatupäällikkö sekä mittauslaboratorion johtaja
 
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable