Firmast Trüki

 

AMECON OÜ on õigusjärgluse alusel tegutsenud Eestis 1995. aastast. Esimeseks tegevusvaldkonnaks oli ventilatsioonisüsteemide reguleerimine, mõõtmine ja passistamine. Erinevatel põhjustel on firma nime kaks korda muudetud. Alates aastast 2001 on ettevõtte nimeks AMECON OÜ.

AMECON OÜ on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja meile on väljastatud registreerimistunnistus L041. Mõõtelabori tegevuse aluseks on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt tunnustatud mõõtemetoodikad ja tööjuhendid, mille koostamisel on aluseks võetud rahvusvahelised mõõtestandardid (ISO) ja maailmas keskkonnatingimuste mõõtmise alal juhtivate maade (Soome, Saksamaa) riiklikud standardid. Mõõtelabori kvaliteedikäsiraamatus fikseeritud toiminguid on kohustuslik täita kõikidel labori töötajatel. Kvaliteedinõuete täitmist jälgivad labori kvaliteedijuht ja mõõtelabori juhataja.

 
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable