Survestamine Trüki

Kontaktid

Soome esindus:  Põhja-Eesti esindus:  Lõuna-Eesti esindus:

Wlorian Haiba
Juhataja
wlorian.haiba /ät/ adecon.fi
+358 (0)40 127 2544 

Marko Nurmsalu
Osakonnajuhataja
Ventiltsioonisüsteemid
marko.nurmsalu /ät/ amecon.ee
640 5001
+372 51 01 642  

Rene Väärt
Filiaalijuhataja
Küte ja vent
rene.vaart /ät/ amecon.ee
736 2214
+372 53 014 751

 

Amecon OÜ eesmärgiks on tagada meetodeid, mis parandavad energiasäästmist maja sisekliima kujundamisel. Saavutamaks neid eesmärke tehakse koostööd teiste firmade ja asutustega. Niimoodi tagatakse teenuse viimine nendeni, kellel sellest kõige rohkem kasu on.
AMECON OÜ omab kogemusi ventilatsioonisüsteemide reguleerimis- ja mõõdistustööde teostamisest alates 1995 aastast

Õhukanalite survekatsetused
Ventilatsioonisüsteemi töötamisel on oluline tähtsus selle tihedusel. Õhukanalites esinevad lekked võivad põhjustada mitmesuguseid häireid, nagu:
•    Energiatarbimise kasvu
•    Müra
•    Ohuolukordi võimalike tulekahjude korral
•    Seadme kasuteguri alanemist
•    Saastuse ja lõhnade levimist
Õhukanalite tihedus määratakse rõhukatsetega, kus mõõdetakse lekkeõhu hulka kanalite välispinna ruutmeetri kohta l/sm². Reeglina kontrollitakse kogu süsteemi õhukanalite tihedust. Kui aga süsteem on koostatud tootesertifikaati omavatest kanaliosadest, võib tihedust kontrollida pisteliselt. Pistelise kontrolli ulatus on 20% väljaspool ventkambrit olevate peakanalite pindalast tingimusel, et tootesertifikaati omavate detailide tihedusklass on suurem kanalitelt nõutavast tihedusklassist.
Igal juhul tuleb kogu süsteem täies ulatuses kontrollida järgmistel juhtudel:
•    Õhukanalites transporditakse mürk- või söövitavaid gaase või muid tervisele kahjulikke aineid sisaldavat õhku.
•    Kohtades, kus õhukanaleid ei ole võimalik hiljem parandada ilma ehitustarindeid rikkumata
•    Kui õhukanaleid on vigastatud

Õhukanalite survekatsetusel kasutatavad metoodikad

SFS 4699


Mõõtmisel kasutatavad mõõteseadmed ja nende mõõtepiirkond vastavalt tehnilistele andmetele
TSI VELOCICALC Plus 8385-M-FI
Mõõtepiirkond:  õhukiirus termoanduriga 0-50 m/s
                          õhukiirus Pitot toruga 1,27-78,7 m/s
                          rõhkude vahe -1245 kuni 3735 Pa
                          suhteline õhuniiskus 0-95 %
                          temperatuur -17,8 kuni 93,3 °C

 
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable