Amecon.ee Kasulikku Säästlik küttesüsteem
Säästlikud küttesüsteemid Trüki E-mail

Küttesüsteemide tasakaalustamine   


Tsentraalse küttesüsteemi puhul kantakse soojusenergia tarbijateni soojuskandja (küttesüsteemis reeglina vesi) abil. Küttekehade poolt väljastatav soojus on otseselt sõltuv tsirkuleeriva soojuskandja hulgast. Seega peavad soojuskandja vooluhulgad süsteemi erinevate osade vahel jaotuma õigesti. See fakt on enesestmõistetav, kuid sageli ei pöörata sellele vajalikul määral tähelepanu.
Kaasaegsed küttesüsteemid sisaldavad täpset reguleerimisautomaatikat, mille ülesandeks on tagada küttevõrgu säästlikkus ja kasutusmugavus. Ebaõige vooluhulkade jaotumise korral ei ole see eesmärk täidetud. Küttesüsteemist ja sellesse investeeritud summadest pole abi, kui süsteem toimib valesti. Loodetava kasu asemel tekib energia raiskamine ja hoone kasutajad pole sisekliimaga rahul.

Miks on tasakaalustatud küttesüsteem kasulik?


•    Enamikel taskaalustatud küttesüsteemidel vähenevad küttekulud 5 kuni 40%.
•    Tagatakse normaalne toatemperatuur ka kõige külmematel kütteperioodidel.
•    Saavutatakse minimaalsed temperatuuride erinevused püstikute/korruste/trepikodade vahel.
•    Tagatakse normidele vastavad müratasemed torustikes ja küttekehades.

Inimesed avastavad tihti, et kõikidele asjakohastele normidele ja määrustele vastavalt projekteeritud ning ehitatud küttesüsteemid ei ole võimelised ettenähtud parameetritele vastavalt toimima. Selle probleemi esinemine on korrapäratu ja tekib enamasti küttevajaduse kõrghetkedel.

Küttesüsteemide korralikuks toimimiseks ei piisa ainult kvaliteetsest ehitusest. Kindlasti on vajalik teostada küttesüsteemi tasakaalustamine, mõõtmine ja dokumenteerimine.

Reguleerimine toimub küttekehade eelseadeventiilide ning torustiku harudel või püstikutel asetsevate tasakaalustusventiilide abil. Kasutades asjakohast tasakaalustamismetoodikat ja võttes aluseks arvutuslikud või projekteeritud vooluhulgad, teostatakse täppisreguleerimine, mis tagab süsteemi korrektse toimimise.
    
Küttesüsteemi tasakaalustamis- ja mõõtmistööd peab teostama vastavalt ehitusseadusele akrediteeritud mõõtelabor, kellel on olemas vajalik kogemustepagas ja teadmised ning vaatleb süsteemi erapooletult.
 
Pahatihti teevad küttesüsteemide ehitajad ise tasakaalustamistööd, st. ehitusmees kontrollib ise oma teostatud tööde kvaliteeti, mis ei ole eriti mõistlik. Tihtipeale võetakse aluseks projekteerija poolt määratud reguleerorganite seadeväärtused, mis ei pruugi kokku minna reaalselt paigaldatud küttesüsteemi osadega. Sellega muudetakse süsteemi töö veelgi ebaefektiivsemaks kui tasakaalustamata süsteemi puhul.
Kõiki küttesüsteeme tuleb vaadelda indviduaalselt hindamaks kuidas ja milliseid meetodeid järgides teostada tasakaalustust, et saaks efektiivseima tulemuse. Kõige usaldusväärsema ja säästlikuma tulemuse saab täielikult renoveeritud süsteemilt, millele on koostatud põhjalik projekt ja kontrollarvutused hindamaks maja soojapidavust ja õhuvahetuse kordsust.

Küttesüsteemide korrektsel tasakaalustamisel saavutatakse nende optimaalne töörežiim ja energiakulu!

Ettevõttest


Amecon OÜ on tegutsenud alates 1995. aastast. Töötajaid AMECON OÜ-s kokku hetkel 23. Tänu pikaajalisele tegutsemisele oleme kütte- jahutuse- ja ventilatsiooni tasakaalustamise ning projekteerimise alal omandanud kogemustepagasi, mille abil oleme suutelised kliendile pakkuma kvaliteetset teenust ning erinevaid lahendusi. Amecon OÜ koosseisu teadmisi täiendatakse pidevalt erialaste koolitustega ja tagasisidega klientidelt.

Amecon OÜ tegevusalad on järgmised:

•    Küttesüsteemide reguleerimine, mõõtmine, dokumenteerimine
•    Jahutussüsteemide reguleerimine, mõõtmine, dokumenteerimine
•    Ventilatsioonisüsteemide reguleerimine, mõõtmine, dokumenteerimine
•    Mürataseme, valgustatuse ja sisekliima mõõtmine.
•    Kütte-, jahutus-, vee,- kanalisatsiooni-, ventilatsioonisüsteemide projekteerimine
•    Veevarustuse, kanalisatsiooni ja kaugkütte välisvõrkude projekteerimine
•    Automaatsete kustutussüsteemide (sprinklerkustutus) projekteerimine
•    Energiatõhususe arvutused
•    Ekspertiisid

 

sss

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable