Amecon.ee Ekspertiis
Ekspertiis Trüki E-mail

Kontaktid:

Soome Esindus:

Põhja-Eesti esindus: Lõuna-Eesti esindus:

Wlorian Haiba
Juhataja
wlorian.haiba /ät/ adecon.fi
+358 (0)40 127 2544


Marko Nurmsalu
Osakonnajuhataja
ventilatsioonisüsteemid
marko.nurmsalu /ät/ amecon.ee
640 5001
+372 51 01 642
Rene Väärt
Filiaalijuht
rene.vaart /ät/ amecon.ee
736 2214
+372 53 014 751


Erapooletu ekspertiis peab olema mõlemalt poolt aktsepteeritav

Miks teha Ekspertiisi?  

Ekspertiisid

Mis on Ekspertiis?
Asjaolude uurimine ekspertide (asjatundjate) poolt.
Mis on süsteemi ekspertiis?
Vastavuse hindamine ettenähtud nõuetele.
Kelle käest tellida ekspertiisi?
Ekspertiis tuleb tellida oma ala asjatundjatelt.
Miks Tellida ekspertiis?
See raha, mille projekteerimisel ja ekspertiisile rohkem kulutad, hoiad ehituse käigus kordades kokku, sest kõik see, mis paberi peal, on odav, iga apsakas platsil ja inimese tervisele on väga kallis.
Kes tellivad ekspertiisi?

Tänapäeva kiires ühiskonnas puutuvad kõik inimesed vähemal või suuremal määral kokku erinevate tehnosüsteemide osadega. Kuna Eesti kuulub oma kliima poolest niiöelda põhjamaade hulka ja inimene viibib enamus oma ööpäevast siseruumides on erinevate tehnosüsteemide korrektne toimimine hädavajalik.
Ekspertiisi on vajalik, saamaks teada, kas süsteem või süsteemi osa on õigesti projekteeritud ja ehitatud. Uurida võib nii terviksüsteemi, või mõnda osa sellest.  Projektile teostatakse ekspertiis väljaselgitamaks kas süsteem ka valmis ehitatult töötab ja tagab tellija poolt seatud eesmärgid. Kui ekspertiis on tehtud juba enne ehitustööde alustamist, kaob vajadus hiljem midagi ümber teha ja see omakorda säästab vaeva ja raha, sest probleemid ilmnevad juba projekti algjärgus. Positiivne tulemus sisendab enesekindlust. Ekspertiis on hea võimalus kontrollida ehitaja tööd. Tihti tellitakse ekspertiis objektil teostatud töödele siis kui on tekkinud vaidlus tööde kvaliteedi ja mahu üle. Tavaliselt puudub nii ehitajal kui ka tellijal kõrge erialalise kvalifikatsiooniga spetsialistid. Sellisel juhul on erialaselt pädevate kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide poole pöördumine ülimalt soovitatav.
Väga tihti teevad tellijad juba vea valesti esitatud lähteülesande püstitamisel. Tavaliselt esitatakse tellijale sellised lähteülesanded kui, et meil oleks vaja venti, kütet, sooja-, jahedat tuba, jne, jne. See on ilmselgelt ebapiisav informatsioon. Sellisel juhul iga ehitaja/pakkuja mõtleb ise välja mida, tellijale oleks vaja ja mis temale, kui ehitajale, oleks soodsam. Oleks tellija poolt lähteülesanne õigesti esitatud, saaks koheselt valida odavaim ja parem pakkumine.

 

sss

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable